top of page

Associació Catalana de Responsables de Medi Ambient de la Indústria d'Alimentació i Begudes

BENVOLGUTS

L'Associació

L'ASSOCIACIÓ

L' Associació Catalana de Responsables de Medi Ambient de la Indústria d'Alimentació i Begudes -ENVICAB - és una entitat que reuneix als responsables de medi ambient de les empreses d’alimentació i begudes interessats en el seguiment de l'actualitat legislativa mediambiental catalana, i que aglutina interessos individuals per a convertir-los en interessos comuns i desenvolupar accions conjuntes que facilitin la millora de l'entorn en el que operen.

Envicab està registrada com a grup d'interès tant del Parlament de Catalunya com de la Generalitat i és membre adherit a Catalunya Circular.

Associats

ASSOCIATS

descarga (1).png
Sin título-1.jpg
descarga (1).jpg
descarga.jpg
logo kelloggs.png
2.jpg
ACEA LOGO.jpg
Finalitat

FINALITAT

Estudi de l'entorn legal de caire mediambiental que surt del Parlament i la Generalitat de Catalunya a l'objecte de proposar solucions per a la legítima defensa dels interessos col.lectius dels nostres associats amb el màxim respecte pels aspectes mediambientals i de sostenibilitat. 

Què Fem

QUÈ FEM

 • Informem els associats de totes les novetats de caire mediambiental de l'entorn al qual operen.

 • Treballem de forma proactiva i ens anticipem en temes rellevants sobre el medi ambient.

 • Estudiem les diferents normes jurídiques, que estiguin tant en fase d'aprovació o ja aprovades i publicades i que puguin afectar els aspectes de medi ambient i sostenibilitat de les empreses que operen a Catalunya.

 

 • Actuem com a portaveus de les empreses associades en relació a les peticions d'informes, dictàmens i opinions de caire mediambiental que es puguin rebre des del Departament corresponent de la Generalitat de Catalunya.

 • Col·laborem amb la Generalitat de Catalunya i altres entitats associatives en l'anàlisi d'altres propostes legislatives i no legislatives relacionades amb aspectes mediambientals.

 • Col·laborem amb Universitats públiques i privades en qüestions relacionades amb el medi ambient i la sostenibilitat.

 

 • Elaborem estudis econòmics, jurídics i tècnics relacionats amb el medi ambient i la sostenibilitat i que beneficiïn als associats.

 

 • Oferim serveis de consulta, assessorament i defensa general dels interessos dels associats en matèria mediambiental.

 • Divulguem el compromís amb el medi ambient i la sostenibilitat de les nostres empreses associades. 

Beneficis

BENEFICIS pels nostres associats

 • Formar part d'un grup amb interessos comuns assegurant que les seves opinions es tinguin en compte en tots aquells aspectes mediambientals que afectin a la seva operativitat.

 • Participar de forma activa en la presa de decisions, en l'elaboració de postures i en l'execució d'estratègies conjuntes.​

 • Estar permanentment informat de les novetats de caràcter mediambiental de l'entorn que afectin la Indústria d'Alimentació i Begudes a Catalunya.

 • Des del màxim respecte per les normes del dret de la competència, ENVICAB afavoreix la trobada i l'intercanvi d'experiències entre els membres, generant-se debats sobre els reptes de la indústria i creant un ambient positiu de col.laboració. 

Links de interés

LINKS D'INTERÈS

CONTACTE

CONTACTE

C/Mallorca, 286, Baixos 1ª

08037 Barcelona

93 207 25 16

envicab@grupobonmacor.com

bottom of page